.
2
Rank PNo Name Title Rating Score Buchholz PS
1 23 Mikhailovsky, Viktor   2053 2 2.0 3
  2 Selin, Vladimir   2294 2 1.5 3
  17 Krivoshapko, Alexander   2105 2 1.5 3
  11 Sadovnichuk, Sergey   2189 2 1.0 3
  13 Nikitin, Vitaly   2160 2 1.0 3
6 20 Karabut, Vladimir   2067 1,5 2.5 2,5
  5 Gedyk, Dmitry   2248 1,5 2.0 2
  22 Skokov, Boris   2055 1,5 2.0 2
  9 Vinichenko, Vladimir   2194 1,5 1.5 2,5
  15 Dobronravov, Oleg   2120 1,5 1.5 2,5
  32 Uliashev, Alexander   1930 1,5 1.5 2,5
  1 Uliashev, Pavel   2307 1,5 1.5 2
  7 Burmakin, Evgeniy   2223 1,5 1.0 2
  18 Tregubov, Nikolai   2086 1,5 1.0 2
15 21 Krivonogov, Yuri   2056 1 3.0 2
  28 Andreev, Pavel   2007 1 3.0 2
  30 Barakin, Gennady   1983 1 3.0 2
  33 Chagasov, Oleg   1880 1 3.0 2
  37 Dobrovolsky, Gennady   0 1 2.5 2
  8 Kasatkin, Pavel   2204 1 2.0 2
  6 Pozdniakov, Vladimir   2236 1 2.0 1
  3 Avdeev, Alexander FM 2283 1 1.5 1
  4 Bogachkov, Igor FM 2275 1 1.5 1
  10 Shkurkin, Nikolai   2191 1 1.0 1
  12 Adamson, Konstantin   2174 1 1.0 1
  14 Adamson, Garry   2140 1 1.0 1
  16 Tolkachev, Viktor   2109 1 1.0 1
28 24 Jushchenko, Varvara   2048 0,5 3.0 1
  39 Pinigin, Vladimir   0 0,5 3.0 1
  40 Sharov, Fedor   0 0,5 2.5 1
  19 Novikov, Viktor   2072 0,5 2.5 0,5
  38 Ledovskih, Viktor   0 0,5 2.5 0,5
  27 Tsiganov, Mikhail   2009 0,5 2.0 1
  36 Cherpinsky, Oleg   0 0,5 2.0 1
35 29 Savostjanov, Igor   2005 0 3.0 0
  31 Ermoshenko, Vitaly   1956 0 3.0 0
  26 Manchenko, Vladimir   2015 0 2.5 0
  34 Bereziy, Petr   0 0 2.5 0
  35 Chepurko, Evgeny   0 0 2.5 0
  25 Oxuzian, Samvel   2016 0 2.0 0